Bonus+ Procurement Services

Bonus+Scan

De Bonus+Scans bestaan uit een aantal stappen aan de hand waarvan de totale inkoopafdeling geanalyseerd wordt.
De eerste deel bestaat uit een intakegesprek, wat leidt tot een plan van aanpak. Het tweede deel bestaat uit het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Deze gegevens zullen geïnterpreteerd worden, uitmondend in een SWOT analyse. Daarna kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan.
Bonus Plus

Kwantitatief

BonusPlus In het kwantitatieve gedeelte van de Bonus+Scan wordt aan de hand van een aantal analyses inzicht verkregen in de cijfers van de organisatie en de inkoopafdeling. Het gaat onder andere via ABC-, Kraljic-, Pareto- en Du-Pont-analyses. Bonus+ maakt hierbij gebruik vann de analyses van Spic&Scan.
Lees verder..

Kwalitatief

BonusPlus Het kwalitatieve gedeelte van de Bonus+Scan heeft als doel het inzicht krijgen in de plaats en het functioneren van inkoop in de organisatie.
Lees verder..

Duur van de scan

BonusPlus

De Bonus+Scan kent drie verschillende varianten:

De Bonus+Quick van 2 dagen; en
De Bonus+Deep van 2 weken; en
De Bonus+Thorough, die 2 maanden duurt.

Lees verder..