Case - Rendementsadvies

Bij een farmaceutische onderneming was de doelstelling om kosten te besparen op de inkoop met behoud van de kwaliteit van deze producten. Bonus+ heeft in 3 stappen een enorm resultaat geboekt.

Door de inzet van een multidisciplinair team, bestaande uit medewerkers van Bonus+ en de onderneming zelf, is meer uniformiteit aangebracht in verschillende producten, waardoor een groter volume werd gerealiseerd.

Verbolgens is dit volume onderzocht op overspecificatie, een gezamenlijke actie met Market-Experts van Bonus+, waardoor een grote kostenbesparing kon worden gerealiseerd.

In de derde fase is in samenspraak met de leverancier de mogelijkheid gecreëerd om de productie te verplaatsen naar buitenlandse locaties van diezelfde leverancier, waardoor de business-case nog meer grote besparingen heeft laten zien. Bijkomend voordeel is dat de nauwere samenwerking met de leverancier tot een afname van het aantal klachten heeft geleid.


Vorige
Bonus Plus